Google+ 


 


 


 

 Nemzet kontra Jeszenszky Géza

Mielőtt valaki azt feltételezné a címet olvasva, hogy a volt külügyminiszter nemzetellenes, azt gyorsan kiábrándítom. Arról van szó, hogy a konzervatív külpolitikai szakember - szerintem mindkét jelzőt megadhatjuk neki - kifogásolja, amit a Fidesz szócsöve külpolitikai újságírás gyanánt nyújt.

Az újság január 2-ai vezércikkében(!) az alábbiak olvashatóak:

Száznegyvennyolc ember halála nagyon súlyos dolog. A volt iraki diktátor megérdemelte a halált."

„A bökkenő csak az, hogy az iraki fenevad tényleg zsenge kezdő az amerikai elnökhöz viszonyítva."

„Ha az iraki elnök 148 ember megölésének elrendeléséért kötelet kap, Busht legalábbis ló farkához kellene kötni, végighúzni a Pennsylvania Avenue-n, s végül máglyára vetni. Már ha egyenlő mércével kívánunk mérni, s elfogadjuk, hogy a halálbüntetés megold bármit is."

„A nagy szemekkel csodálkozó Bush arcképét mindenesetre oda lehet tenni nagy elődei, Hitler, Sztálin, Pol Pot és Mao Ce-tung portréja mellé."

Jeszenszky Géza megjelentetett véleményében, pedig a következőkkel szembesülhetünk:

Nem igényel alaposabb történelmi és külpolitikai tájékozottságot annak megállapítása, hogy a fenti állítások távol állnak mind az igazságtól, mind a politikai ésszerűségtől."

„Félő, hogy előállhat az a helyzet, amit Putyin tavaszi budapesti és prágai látogatása is sugallt, hogy Közép-Európa országainak választaniuk kell Oroszország és Amerika között. Ha a világ nem is akarja észrevenni, de a Gyurcsány-kormány választása egyértelműnek látszik: a régi gazdák, a családi barátok és a mai üzlettársak, a Gazprom országa."

„Véleményem szerint ezért sem képezheti vita tárgyát, hogy Magyarországnak atlantista külpolitikát kell folytatnia. Nem az EU ellenében, hanem azzal együtt."

„Már jó ideje helytelenítem a Magyar Nemzet külpolitikai irányvonalát, amely megtéveszti és rossz irányba vezeti a lap jelentékeny olvasótáborát."

„A Magyar Nemzet újságírói az elmúlt években megmagyarázták az olvasóknak, hogy a globalizáció megtestesítője az Egyesült Államok, és ezért azt utálni kell. Ebből fakad, hogy naponta olvashatjuk Putyin lépéseinek az apológiáját, a dél-amerikai újmarxista elnökök dicshimnuszát, és drukkolhatunk Fidel Castro mielőbbi felépüléséért. A Közel-Kelet konfliktusait az Amerika-barát ördögök és a mohamedán hősök háborújának állítják be."

„Érdekes, hogy a Magyar Nemzet és olvasói magukat jobboldaliként definiálják, de a lap újságírói érveiket a nyugati baloldal lapjaitól, prófétáitól, gyakran a szélső anarchista csoportoktól kölcsönzik."

„Ahogy 1990 óta minden magyar kormányé, a Fidesz külpolitikai programja és számos megnyilatkozása isatlantista. Ezzel azonban ellentétes, amikor - joggal vagy alaptalanul - a párt szócsövének tekintett napilap naponta beleköt Amerikába."

Természetesen mindkét esetben ezek csak kiragadott mondatok! Ajánlatos mindkettőt végigolvasni. Az talán mégis elgondolkodtató, ha egy valóban jobboldali értelmiségi ír a Magyar Nemzetről úgy, ahogy az fentebb olvasható.